Lipa (Tilia platyphyllos L.)

  • Wolumen produkcji lipy w Polsce:
    ok. 100 ton
  • Główni odbiorcy (kraje):
    Niemcy, Hiszpania, Włochy, Francja, Austria, Szwajcaria
  • Główni odbiorcy (branże):
    branża herbaciana,  branża farmaceutyczna, branża kosmetyczna

Oferowana przez Polskie Zioła lipa jest pozyskiwana metodą zbieractwa. Oznacza to, że pochodzi z terenów województwa lubelskiego, które odznacza się wyjątkową czystością powietrza. Gwarantuje to wysoką jakość surowca. Głównymi odbiorcami lipy są branże herbaciana i farmaceutyczna.

CONTACT US

If you are interested in our offer,
please contact us.
Our commercial department will immediately answer your inquires and will create an offer dedicated to your needs.

contact us