Kontrola plantatorów

Jakość surowców zielarskich oferowanych przez Polish Herbs w dużej mierze determinują starannie dobrani plantatorzy. Dzięki temu, że większość naszych upraw jest zlokalizowana na teranie słynącego z czystości powietrza województwa lubelskiego, dostarczane przez nas surowce zielarskie cieszą się uznaniem odbiorców z całego świata.

Nad jakością pozyskiwanych do dalszych procesów produkcyjnych surowców czuwają wykwalifikowani agrotechnicy zatrudniani przez Polish Herbs. Ich praca polega na prowadzeniu badań ziemi pod uprawę, doradztwie w zakresie stosowania nawozów oraz środków ochrony roślin. Dział kontroli jakości Polish Herbs przeprowadza dodatkowo liczne audyty dostawców, na które składają się zarówno kontrole jakości upraw oraz warunków procesu magazynowania surowca.

Odbiór surowca

Zanim surowiec zielarski trafi do dalszych procesów przerobowych, poddawany jest on licznym badaniom laboratoryjnym. Ich celem jest weryfikacja, czy surowiec spełnia ściśle ustalone kryteria zakładowe. Pozytywna ocena jakości jest dla naszych specjalistów jednoznaczna z dopuszczeniem do procesu produkcyjnego.

Odbiór surowca

Proces przerobowy

Do przerobu surowców zielarskich wykorzystywane są urządzenia dostarczane przez wiodących producentów maszyn przerobowych oraz linii produkcyjnych. Uwzględniają one: separatory ziół, tunele pneumatyczne, krajarki, młyny, granulatory, mieszalniki.

Proces produkcyjny w Polish Herbs obejmuje:
• Rozsiewanie
• Czyszczenie
• Krojenie
• Mielenie
• Granulację
• Mieszanie
• Pakownie produktów.

Przetworzone przez nas półprodukty trafiają, na życzenie klienta, do sterylizatorni, gdzie w następnej kolejności poddawane są procesowi sterylizacji.

Pakowanie

Ostatnim etapem prac produkcyjnych jest pakowanie surowców zielarskich wg ustalonych z klientem zasad pakowania. Produkty pakowane są głównie do worków papierowych trójwarstwowych o masie 8-25 kg. Stosowane przez nas opakowania posiadają certyfikat – deklarację zgodności na worki papierowe, stwierdzający ich przeznaczenie do pakowania artykułów spożywczych suchych i sypkich.Pakowanie

Kontrola jakości

Na każdym z etapów procesu produkcyjnego wykwalifikowani biotechnolodzy firmy Polish Herbs przeprowadzają kontrolę jakości surowca.

W specjalnie wyposażonym do tego celu laboratorium przeprowadzane są analizy jakościowe.

Certyfikaty

Wysokie standardy naszej pracy potwierdzają liczne certyfikaty,
które stanowią dla naszych klientów gwarancję jakości surowców zielarskich.

Zapraszamy do kontaktu

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą,
zapraszamy do kontaktu z nami.
Nasz dział handlowy niezwłocznie udzieli odpowiedzi na Twoje pytania oraz sporządzi ofertę dedykowaną dla Twoich potrzeb.

kontakt