Proces produkcji

To starannie zaplanowana i kontrolowana droga, która zapewnia najwyższą jakość naszych ziół

Jak przebiega proces produkcji w zakładzie Polish Herbs?

Kontrola
plantatorów

Nad jakością pozyskiwanych do dalszych procesów produkcyjnych surowców czuwają wykwalifikowani agrotechnicy.

szczegóły
1

Odbiór
surowca

Zanim surowiec zielarski trafi do dalszych procesów przerobowych, poddawany jest on licznym badaniom laboratoryjnym.

szczegóły
2

Proces
przerobowy

Do przerobu surowców zielarskich wykorzystywane są urządzenia dostarczane przez wiodących producentów.

szczegóły
3

Pakowanie

Stosowane przez nas opakowania posiadają certyfikat, stwierdzający ich przeznaczenie do pakowania artykułów spożywczych.

szczegóły
4

Kontrola
jakości

Na każdym z etapów procesu produkcyjnego biotechnolodzy przeprowadzają kontrolę jakości surowca.

szczegóły
5

1

Kontrola plantatorów

Jakość surowców zielarskich oferowanych przez Polish Herbs w dużej mierze determinują starannie dobrani plantatorzy. Dzięki temu, że większość naszych upraw jest zlokalizowana na teranie słynącego z czystości powietrza województwa lubelskiego, dostarczane przez nas surowce zielarskie cieszą się uznaniem odbiorców z całego świata. Nad jakością pozyskiwanych do dalszych procesów produkcyjnych surowców czuwają wykwalifikowani agrotechnicy zatrudniani przez Polish Herbs. 

2

Odbiór surowca

Zanim surowiec zielarski trafi do dalszych procesów przerobowych, poddawany jest on licznym badaniom laboratoryjnym. Ich celem jest weryfikacja, czy surowiec spełnia ściśle ustalone kryteria zakładowe. Pozytywna ocena jakości jest dla naszych specjalistów jednoznaczna z dopuszczeniem do procesu produkcyjnego.

3

Proces przerobowy

Do przerobu surowców zielarskich wykorzystywane są urządzenia dostarczane przez wiodących producentów maszyn przerobowych oraz linii produkcyjnych. Uwzględniają one: separatory ziół, tunele pneumatyczne, krajarki, młyny, granulatory, mieszalniki.

Proces produkcyjny w Polish Herbs obejmuje: rozsiewanie, czyszczenie, krojenie, mielenie, granulowanie, mieszanie, pakownie produktów.

Na życzenie Klienta produkty końcowe poddawane są procesowi sterylizacji.

4

Pakowanie

Ostatnim etapem prac produkcyjnych jest pakowanie surowców zielarskich wg ustalonych z klientem zasad pakowania. Produkty pakowane są głównie do worków papierowych trójwarstwowych o masie 8-25 kg. Stosowane przez nas opakowania posiadają certyfikat – deklarację zgodności na worki papierowe, stwierdzający ich przeznaczenie do pakowania artykułów spożywczych suchych i sypkich.

5

Kontrola jakości

Na każdym z etapów procesu produkcyjnego wykwalifikowani biotechnolodzy firmy Polish Herbs przeprowadzają kontrolę jakości surowca.

W specjalnie wyposażonym do tego celu laboratorium przeprowadzane są analizy jakościowe.

Certyfikaty

Wysokie standardy naszej pracy potwierdzają liczne certyfikaty, które stanowią dla naszych klientów gwarancję jakości surowców zielarskich.

Zapraszamy do współpracy

Skontaktuj się z nami

sprawdź lokalizację